Holdbarhed

Taget skal have luft!

Jo finere og kortere tækkerør, des tyndere tag og mere hældning på taget. Hvis der bliver tækket for tykt med for fine rør, kan taget risikere at rådne da luft gennemstrømningen bliver reduceret.

Der er mange andre forhold der gør sig gældende for et stråtags levetid.

  • Faldet på taget og især kviste. Nogle kviste har for lille et fald, de står for højt i forhold til rygningen, Dette vil kunden blive gjort bekendt med.
  • Der skal være luft mellem stråtag og isolering , for at rørene kan tørre ud ellers risikere man meget nemt at taget rådner.
  • For store træer lige op ad huset mindsker også holdbarheden.
  • For meget tyk mos hindrer også luftgennemstrømningen.
  • For lidt fald på tækkerørene nedsætter generelt tagets levetid.
  • Regelmæssig vedligehold af rygning og udbedring af huller og render kan forøge tagets levetid en del år.